English英語 

Norwegian挪威語 

Chinese中文 

Hey.

Hei.

!

My name is Karin.

Jeg heter Karin.

我的名字是卡琳。

What’s your name?

Hva heter du?

你叫什麼名字?

How old are you?

Hvor gammel er du?

你多大了?

I’m…..(insert Nunber)

Jeg er…. (insert Nunber)

我是歲。

I come from Norway.

Jeg kommer fra Norge.

我來自挪威。

Where are you come from?

Hvor er du fra?

你從哪裡來呢?

How are you doing?

Hvor dan går det

你好嗎?

I’m fine.

Det går bra.

我很好。

I love you.

Jeg elsker deg.

我愛你。

 

英語English

挪威語Norwegian 

中文 Chinese

Yes.

Ja.

是。

No.

Nei.

不。

Welcome.

Velkommen.

歡迎。

Pleased to meet you.

Hyggelig å treffe deg.

很高興認識你。

Hello.

Hallo.

哈囉。

Good bye.

Ha det.

再見。

Thank you.

Takk.

謝謝你。

My name is….

Mitt navn er.....

我的名字是….

Do you speak English?

Snakker du engelsk?

你會說英語嗎?

I need help.

Kan du hjelpe meg.

我需要幫忙。

Where is the toilet, please?

Hvor er toalettet?

請問洗手間在哪裡?

 IMG_0082.JPG

挪威語「Nei.」和德語「Nein.」發音是一樣的,意思也是一樣的!來源不知道,還有挪威語的「Ja!」也和德語的「Ja.」發音類似,意思一樣,是「Yes.」之意~

試著畫國家擬人糰子做個簡單的語言誤會示範:IMG_0081.JPG 

當挪威兔要和山寨國之貓say good bye時.....  Ha det! 音同中文「好的!」

 

English/Norwegian from video, 中文翻譯by 姬蝶

德語

Deutsch

挪威語Norwegian 

中文

Chinese

Ja.

Ja.

是。

Nein 

Nei.

不。

Willkommen. 

Velkommen.

歡迎。

Schön, Sie kennen zu lernen.

Hyggelig å treffe deg.

很高興認識

Hallo.

Hallo.

哈囉。

Bye./ Auf Wiedersehen.

Ha det.

再見。

Danke.

Takk.

謝謝

Mein Name ist ....

Mitt navn er.....

我的名字是….

Sprechen Sie Deutsch?

Snakker du  tysk?

會說德語?

Ich brauche Hilfe.

Kan du hjelpe meg.

我需要幫忙。

Wo ist die Toilette, bitte?

Hvor er toalettet?

請問洗手間在裡?

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    姬蝶 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()